پلیمر چیست؟

پلیمر چیست؟

پلیمر یا بسپار، به مولکول‌های بسیار بزرگی گفته می‌شود که از اتصال صدها مونومر به یکدیگر و تبدیل آنها به زنجیره‌های بلند تشکیل می‌شود. کلمه پلیمر ... ادامه مطلب